Air Green Classic Deluxe

Air Green Classic Deluxe

13 495,00 SEK 12 146,00 SEK  • Artnr: AG14-AAB
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Fläktarna är lågvolts EC-fläktar, med lång livslängd och låg energiförbrukning. Ny placering av värmeslingan för tillskottsvärme, vilket ger betydligt högre värmeeffekt med en lägre energiförbrukning. Aggregatet har en värmeslinga på 635 W, vilket i många fall,  ersätter uppvärmning med direkt-el element. Luftväxlingen mellan till- respektive frånluft, sker med överlappning av fläktarna, vilket ger en likvärdig ljudkaraktär mellan de olika flödena.

Aggregatet har en inbyggd fuktsensor, vilket gör att det känner av fuktigheten och anpassar driften utifrån detta och ökar frånluften i dessa lägen. Fuktkänsligheten kan anpassas individuellt och justeras enkelt. Då aggregatet idag placeras i många våtutrymmen, så bidrar det till en ännu effektivare funktion.

Aggregaten jobbar med trådlös radiokommunikation, 868 MHz, vilket gör att aggregaten kan synkroniseras ihop på en mängd olika sätt, vid gynnsamma förhållanden är räckvidden inomhus är hela 300 m. Detta innebär att externa sensorer, tillbehör, kan anslutas trådlöst och aggregatet kan även anpassas till på marknaden befintliga styrsystem.

Ett nytt tillbehör är en extern CO2-sensor, vilket gör att man får  ”behovsstyrd ventilation”, och kan anpassa den utifrån gällande förutsättningar.

Under ytterluckan finns det, precis som idag, ett vred för flöde samt ett för temperaturinställning. Nu finns även en display, så det blir enklare att ställa in rätt värden exakt.

Aggregaten kan även, via en eller flera externa reläboxar, styra övriga värmekällor och nyttja dessa vid behov, då aggregatets eget element inte räcker till. Detta ger en lägre energiförbrukning samt ökad komfort. Classic Deluxe har en avancerad elektronik med en kraftfull processor, vilket gör att det är enkelt att uppdatera programvaran, alt skräddarsy densamma för användaren, med ett minneskort.

Har man idag ett befintligt Classic aggregat installerat, så är det enkelt att byta ut detsamma till nya Classic Deluxe, oavsett om det har ett utanpåliggande eller infällt montage.

Bifogade filer

Tillagd i varukorgen